וואלה // ברקע חומות ירושלים: ערבים ויהודים ערכו תחרות כדורגל ייחודית