News & Press

כרם // שחמט בעברית ובערבית

"המשחק יוצר ז'רגון משותף שמאפשר להתחבר ולגשר על הפערים שיש בין התלמידים" –'משחק המלכים' מפגיש בין תלמידות ותלמידי בתי-הספר קשת והמקיף בית צפאפא.