פרוייקטים ופעילויות

דאבל ירושלמי

ירושלמית מדוברת – محادثة مقدسية : קהילת גראסרוטס של נשים

סיורים

פועלי צדק- העלאת מודעות לתאונות בענף הבנייה

צדקה וסיוע למשפחות

בין שתי תחנות

שירים ושערים

כולנא מלכים

פשוט שרים