פועלי צדק- העלאת מודעות לתאונות בענף הבנייה

בשנת 2021 נהרגו 70 אנשים בתאונות עבודה, יותר ממחציתם בענף הבנייה. מרבית ההרוגים הינם פועלים פלסטינים, מה שבמידה רבה מאפשר את ההתעלמות הציבורית מהנושא ומהחובה לפעול לתיקון הליקויים והגברת האכיפה.
בעקבות מיזם 'פועלי צדק' במסגרתו נחנך ציור קיר ענק בשכונת תלפיות החלטנו לקדם פעילות גם בנושא החשוב והכאוב הזה. במסגרת הפעילויות שלנו אנחנו מקיימים יחד עם תלמידי בתי ספר ומתנדבים ביקורים באתרי בנייה, מודים לפועלי הבניין על עבודתם הקשה ומבקשים מהם שיקפידו על הנחיות הבטיחות. בנוסף, יחד עם ארגונים ופעילים נוספים אנחנו מנסים לפעול בזירה הציבורית והתקשורתית באמצעים שונים כדי לעורר מודעות רחבה לנושא ולהציע מספר כיווני פעולה הכרחיים לתיקון.

כתבה על ביקור תלמידי בי"ס 'קשת' באתר בנייה בהובלת 'כולנא ירושלים':